Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A suttogó mindent megold

Alvásról, evésről, viselkedésről és sok minden másról kezdő és haladó szülőknek. A suttogó sorozat első két kötetének (A suttogó titkai I. és II.) megjelenése után Tracy Hogg hihetetlenül népszerű lett szerte a világon, és rengetegen fordultak hozzá tanácsért. Összegyűjtötte a leggyakoribb gondokat, és ebben a könyvében még részletesebb magyarázattal kísérve, még több példával, még gyakorlatiasabb megközelítéssel, újabb ötletekkel oldja meg őket. Az olvasók kérésének megfelelően több benne a táblázatokban összefoglalt tudnivaló, az életkori bontás, a mintaétrend, a mintanapirend stb. Elsősorban a problémák nagy hármasára, az alvásra, az evésre és a viselkedésre összpontosít az előző két kötetben kifejtett elvek és filozófia alapján, esetenként továbbfejlesztve vagy felülvizsgálva őket - de foglalkozik az érzelmi neveléssel, a szobatisztaságra szoktatással, a hisztivel és a különböző félelmekkel is. Most bepillanthatunk Tracy fejébe, hogy lássuk, ő hogyan elemzi a problémákat, milyen kérdéseket tesz föl, hogyan állítja össze a megoldás tervét, és arra is megtanítja az olvasót, miként igazíthatja a módszereket a saját gyermekéhez, továbbá mit tegyen, ha úgy érzi: az én gyerekemnél ez nem válik be. Akik már járatosak valamennyire a suttogásban, de maradt problémájuk, most elvégezhetik a mesterkurzust; akik még nem ismerik Tracy gyermeknevelési filozófiáját, azok előtt most egy egészen új világ tárul föl. TRACY HOGG ápolónőként, szoptatási és újszülött-tanácsadóként több mint huszonöt éven keresztül foglalkozott csecsemőkkel és kisgyermekekkel. Titokzatos tehetsége volt ahhoz, hogy megértse, mit közölnek sírásukkal és testbeszédükkel a kisbabák, ezért hívták suttogó-nak hálás ügyfelei. (Suttogónak eredetileg azt nevezték, aki halk szavakkal képes megnyugtatni egy megvadult lovat.) Negyvenes évei közepén, 2004-ben halt meg melanómában.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

zerer. es mashogy mar nem megy az alvas
S-os számú tényező: a rossz közérzel muve l-la aze gyanlrjn, nogy valnmrlyen emeszrsrendszerr
pannsz nelrezlu nz elalvasr vagy okozza a felebredesr. olvas—
Ez nem szorul mngyarazarrn- slr. lrn enes vagy larndl. de akkor sa el ujra a [44—15]. oldnlr, nogy knlonlrseger rudjon rennl
is sir. lm MJ Walnut— ha rossz a komm: (melege van vngy a szelgores, n nasfajns es n rellnx kozorr hl mrndegyrk or—
fAzAkx ha hetek. A kérdés az. hogy lmkor melyik mun sir. voslásAm killMok javaslnroknr (lasd meg ,). relluk ordogl
, , A rossz mem jele:. kore" olmd reszr e lejezer vegen, n 27l oldalon) Hogy ne
76415ML Muu annyiszor kszo— szokjon ra arrn, lrogy a lrrnlaonn, az auroban vagy a krsdgya—
M Hmwmm M MM Mm? gezrem mnr, a naprrend on reu anronleselren nludjon, rnknlrla groonlja a krsagyalran
váxplabmmállegglgbmi Mmmm segit knolálm— mlm sír kenyelemoe lrelyeznr Emelje meg a matracAl es n-rrnden
utunkon. n huba. De ügyeim xs lelnlerer, amelyre ra szokra leklelnr, peldaul a pelenkhú—
Mm MA ,, kell. Mllym-hmukmu aszral lapjar Ezenklvnl lrajrson egy mmlknzűl narom resz—
mir esinal, amikor slr'! ne, rekerje n balrn dereka kore. es lgy ongyolalja be. Az
Elm" """" ""b"" Ha Ah!-Maon vagy elnl— osszelrajrognrorr rorulkozo allnl krfejlelr enylre nyomds sok—
slalnm aa Mmm mulva ""va vAs eláll ÚMDKOK— ha 3 kal orzronsngosnooan enynllr n balra fajdalmarr alvas koz—
M M MM." Man , me,." resle meglesznl, lrn [11— ben. mrnl hn a lrasarn lekrernek, amrnez n rennxos balank
vagy az mrdnnserrm md mmm-r hozza a label vngy na s"ne. szükrak folyamodm.
HMM annk, .,. ,,nn ,. nem," r.krn. Vm'l had-mászik Bk— Sdlaekzdá Az ldűs emberekhez l-rnsonlonn, aklk nap—
n., dr kor ezek n jelek akkr ku— nosszar osak nesorognek es level neznek, n naral eseosemok
lon, nkar egynrr nzl le— ls keveser mozognnk. ezerl lrajlamosak a szekrekedesre, amr
lezheukv hogy m valamire. A oldalom mmm stms hangra zavarja az alnnkar. Hnnysmf mu egy ...az lla a valasz az,
eleselrla es mngnsaoo. mrnl hn az enseg mrarr slr A fajdalom hogy ,,l-larom napja nem volr széklclc', azr rs meg kell ker—
mrarlr slrasok ls kulonfelek lelrernek keldanl lra szelgores deznem- YApu-n lap vngy nnnlk-e, mrndker esetben mas
klnozza, maskeppen nez kr es mnskeogen slr, mlm lra szamlr ,,norlisnak' Ha egy lapszeres onoanak karom
un amor. m-n mun-mmm u-m—c menne, .m-Iymwnnmlm .. nMn
nnprg nlncs szeklere. elkepzelners, lrogy szekrekedese van mum . nel-"kg.? A plsl krlrdl. es lennrr az egesz reslel
Ez a groolema rrrknolaan jelenlkezrk szoplarou hahAknel. Egyes oseosemsk azonoan meg lelen ls rnlmelegszenek
akrk szrnre mrnden eleres urnn kakrlnak, azlan meg hArom— Mas onoaknak nynron nyrrkos a keznk, lnonk, fejuk Ókolbc
negy nnprg nem orodnknlnak semmn Ez normells Az szorlrjkk n keznker, lnonjjarknr a ralpnk ala goroluk
osszes anyarej lelszlvodorl, zslrsejlekke alakull Egy szopu— va: Emelje meg vagy esokkemse a homerseklerer a
mu hnhAnA! akkor gyanakodnarnnk szekrekedesre ha nyrl— gyerekszookoan Ha a lraon fnzrk, rerlrsen ra meg egy laka—
vnnvalo ok nelkul slr, a rerdel a mellkasanoz hozza es szenz— ror vagy egy melegeooer. A rngdalozo ala adjon ra zoknrr.
lnromasr kellemerlennl erzr mngar Emellerr lenel, hogy Ha rendszeresen k.b.jjjg , hugyolálAgbóL vegye,. Mg, gyep,
pulladr a nasa, keveschhcl eszrk, es/vagy soleleolr sarga es jüaejegd nnózsakor, amely eggz ejszaka melegen rar—rja
erősebb szag-l a vrzelere, amr arra nrallrnr, hogy enylren kl— H, ,..gjege ya,. vagy "y,,gos, mg,, sg ugy: sona u egyen
száradt. legkondroronalo keszulek vagy venrrlaror ala vagy melle l-la
mTapszeres lraonnak adjon naponra osszesen legalabb odakrnr nagyon meleg van, n vel-lllann a nyrrou aolnkoa
sznzrlz mrllrlner vrzer vagy vlzzel nlglrolr nszaltszllvn—lél alllrsa, nogy oelrozza a levegőt, de ne kozverlennl a baoarn
(egy egysegnyr asznllszllva—léhez nnrom egysegnyr vrzen faja (A rovareslpes mssznbb. mrnr a meleg Vegyen szú—
Egyszerre húsz—hnlmlnc mrllrlnerl adjon, egy oraval a nap— nyoglralor az aolakra.) A przsnmaja ala ne adjon bodyt. ve—
kozhcm elkezes nran lFrgyeljen arra ls, nogy elolrr mennyl— konyaolr rakaror rerlrsen ra. l-la egyrk sem seglr. probalja
sego vrzer keverjen n lApszclhez; lasd n kereres reszr n lm meg azr, amrr a krs Erankkel osrnalrunk, akrnek olyan jol
oldalonj Az ls segll, na lrrerklrzred a lAbAt. mokodolr a belső kalylrnja. nogy mrnden ejszakn alrzzndra a
A szoorarorr lrnlrakra ugyanez vonarkozrk Erdemes azon— orzsamajnl lznoeran. esak pelenknoan langyolalrnk be
oan varm egy nerer, lrogy krdernljon, valoban szekrekedese
van—:. Ha aggodrk, oeszeljen a gyermekorvosnkknl, ak. majd
eldonlr. [emlAll—e valamrlyen mAs problema Hat lenyezö: melyikkel kezdjem?
Rnnz bazár-(er pm [Jelen/m mian. Trzenkel lreres kor előtt
ez rrrkan zavarja a balral, főleg ha erosen nedvszlvo paplr— Mllu mondram. a lrar renyezo lenn sorrendjenek nlncs je—
pelenknr kap Vannak azonlran olyan laalrnk — elsosorban n lenrosege Soknak a nauerelren egymasr arreds problemak
Moroos es a Mrmoza —, akrk erre mar rlyen nnlnlon ls erze— allnnk l-ln peldnnl nlncs nnprrend, rendszerrnl allando sha—
kenyek, es slrnak vagy leleorednek. lra nedves n pelenkajnk rnsr rrrnale srnos Ha a bubu rol sok rnger err vagy lúlpnrgc—
TERV: Tegye rrszlnlaa, ougyolalja be es nyngrassa meg, mnjd u mngal, gyanlrlralo. nogy ezerr valamrlyen fokú ollelszerd
lekresse vrssza Bőven kenjen ra popsrkremer, klvAll ejszakn, nevelés n felelős Az alvásproblemúkot az esetek lohhsésé—
nogy ne csjwe , meg 3 mg,, bell legalAbh keus, lra nem hAron—l— negy lenyezo okozza —
Meleg: von/fánk. szenkel keres kor elorr n oseesemrs logrkus IchAl a szülö kerdese. ,,És akkor n-rosr melyrkkel
meg nem ludja szabalyoznr a reslnsmerseklerer Lalszrk !Bj— foglalkozzam eloszor"
ra, hogy lazrke melege Van—: mod—lone mlndlg upon-u- lranymnrnlaskenr or egyszero lanaesor adnnrok:
mon . lama. nylrkna, nlmonalnn ml meleg vagy ml nrdeg
van a szobajaoan, knlonosen evszakvnllaskor Tngognssa ,, magyar" már, hogy mrlyen md: mmm okoznak jonne
meg a kezel—lam Tegye a kezel az orrarn vngy a homlnkA— mál és milyen lépések sumák—Mk még, lama maga a napi—
ra l-la lndeg, akkor lazrk Ear-make" nngyon nom-e vngy maj-mar es az állundn' alt-mi." rim/em — ;... "Maule/(,
unom, .m-Iymgl-hmlm .. .lven an nev... .nn, mun-nmlm .. .nem
verem be am Szmle nun-ien olyan esetben. ha a nev es egyes reszlereker megvnlrozlalramj l-ln vegrgolvasrn ezr n
mek nenezen nlszrk el vagy gynkran feleored, a negylepe— fejezerer jes nem n vegen kezdre, ahogy en szokram néhai),
ses nlmás' rituálé! Javaslom. Maradjon melletlev mis mrndegyrk eserlelraslran felrrgyel majd az arulkodo megfo—
mély Alombn nem men-1 galmazdsra, es velen-r egyuu megoldnnlja a gondokar.
: Mielőtt az enm/rm- pmb/Áma'wzl mya/kozuk, napra,-nam wil—
nyamn bizony-u dolga/enn. Ejszaka nem n legjolrla [or— Mlkoreleg asegílségból?
mnnklaan vngynnk. Egyes napkozben. szokasok megval—
toztatása egyébkén! sokszor az éjszaka! prohlémál As Emlekszrk, nz elso honapokonn megmm'ljuk n babnr :lnlud—
megoldln— és nincs (on leendő. nr l-lerekrg, 561 egy honaprg rs elrarrl-rar. amlg megvallozrk
egy rossz szokas vagy megnyngszrk a felosse vnlr csecsemő.
! Elám")? o Izgígrlűbb pmble'mávd fogalmam Gondolkov kulonosen akkor, lra Ön kornolaan mas modszerekkel ls kl—
zon. l-la peldaul nzerr eored fol a lraon, men fejlődéS! ug— serlerezerr A szulű rdonkenl ellarzonyralanodrk, es l-lalley
rás UJUk vngy Önnek mncs elé! (ne, nz a legfontosabb anyuknjanoz hasonloan rudnr szerezne. ,,nol vegzodrk a ml
nogy tobbel knpjon enm. l-la lnj vnlamrje, eloszor ezr kell dolgunk gs ho] hmmm ,, uyg-g
megsznnrernr.
olvasruk a konyvedel, es nagyon rerszeu, foleg mrnrnn
4 Legn- nin/me: !: Mam szülo" Az alvAspmblen-Ak nem jolrek be a kulonfele ,,lradd slrja kl magar mód—
megoldasalroz rnrelem es rndarossag sznkseges A lure— szerek lavaslalardnak nala. krleneneres krslnnynnkar,
km ahhoz kell— hogy kwom az eredményt Min-ien vol— l-larleyr mosr le rudjuk lekrernr napkozoen — an-rr regeb—
tozmám lagalább Mmm Mom SIÁIIJDHV vagy lobhcl. ha ben nem mlndrg srkernlr —, ejszakAnkenr pedlg véglgnl—
megrendnlr ónoen a onoa blzalma A rndarossag lu raje— mg 57 meg, Kengjngjen, menny." meggonnygbeun
kozolrsagor jelenl, vagyrs rndnra kell, nogyan jelzr az A]— .....g,
mossagor n gyermeke, es mrkenr reagal n bevezererl új van ma,. ,51 hogy mum, mmm De Mmm,.
szabMyokm nyoszorog egy klcsrr. es csapkod a kezevel—laonvnl El—
től a esapkodksrol vagy nem rnd elnlndnr, vngy nem
5.szúml'llvn nlmiviwnéxrz. Sokszor nallom ezl n oanaszr. sokkal kesobb felebred Ezeklren a nehezebh ldőszn—
,,Egy rderg mrnden rokeleresen menr, de újabban megrnr koklran derekrol lefele be szokrnk lrugyolalnr (vagy lel—
lelelared lrnjnalr négykor" Ez nngyon gynkorr (főleg a kls— jesen. lra rdlporgerre magan, es mellerre marndnnk,
noknm. Kezdje eloln'íl az egeszel De konyorogve kerem. ,,snsognnk" nekr es nlogerjnk a goeakjar. Ez alomon
ne valrozlassn meg a szaonlyokar- l-ln raszanra magar Va— szokrn rrngalnr. De arrol relnnk, nogy eserleg megszok—
lamelyrk modszerem krgrolralasarn. osrnalja vegrg, es na ja, hogy napkozben csak a nu seglrsegnnkkel rnd
szukseges. rsmerelje meg elalndnr. Esre mrnden problemn nelknl elalszrk
Mrkor lrngyjuk noonv Menjnnk kr, lra nem slr, de meg
Az en gondolkodasom rs ezeken az rranyelveken alapul, reljesen ebren vnn, es plóbAl elaludnl? Mn esrnnljnnk,
amrr a rovalaorakonn megrorrenr eselekkel szereznek llluszt— h, megn-n sm Nghg, gjdommjy jmj Vggzómk a ,... dol,
rMnl A lrozzam erkezerl e—mnllckhűl valogarram (a neveker Kung es ha] gum—SM ,, Mg,
un erre., .no, m.n.mnm .e mm an nev... .no, nem-nmrnn. .. .mu
Egy llnrnl onoalol sose rngndjuk meg a seglrseger Ne ag— lemnm van- l Esre 3—9 korul mar larndr, de felek lelek—
godjnnk nmrau, hogy ,,elkenyezlerjuk", lnkAbh lrgyeljuk n lernr, merr nkkor ejsznka felebreszr Állaláhnn 5—7 orar
jelzeserl es eleglrsnk kl az rgenyerr És mlndrg alljunk a !:l-l— ludok nludnr lole Egyrk ejszakn 7 oral aludr, urana 9—
delkezesere A lenrr peldnlrnn n szülők nem vrszrk rnlzason a el De nzorn megrnr lrnjnalr A—kor elrred Szovnl lelek—
seglrsegel — kell rs segllenrnk l-larleynek az elnlvaslrnn Gyn— lesscm—c esre S—Imr, narna nem ebred len Nem ml hlz—
nlrom, hogy a ,,lradd slrja kr nugát" modszerek meglengcl— lnro : Ez a lrnjnalr 4 es fel ; kozolrr felébredés Adjuk
rek a orznlmar Nem vesz. blzmsra, hogy a sznler bemennek nekr enmrr, nogy vrsszanludjon, es na nem megy, eles—
hozzá Az pedrg, hogy ,,nyoszorog egy klcsrr, es osnpkod n sem meg:— RA fog szoknr az ejsznknr evesre? Es lrn n cu—
kezével—lAbAVaI", arra nrnl, nogy mlsngosan ellnrndr, ralnn ml a jo megoldas, nkkor nreddrg probaljnm Vlssznalml—
rrll sok rnger rs erre Lener, nogy az anynkn rulzorrnn nn le nap mulvn leljes mnnkardolren vrssznmegyek
rngergazdag levekenyseggel koll le n napkozlrenr nlvasok dolgoznr, es rerregek, nogy se a, se en nem fogjuk lud—
eldu, es nem nlakllorr kl meglelem rrrnnlel a revekenysegek m kralndnr magnnkar
vnllnsnnoz, esernnklren lefekves eldrr lavnsolnam rovalrlrn,
hogy m'míál' bukkanunk be, és ne csak mmm lefele Uus— Hú' Magan. ls kmernrrem, nrre véglgolvaslam vnngos, hogy
son eszébe, hogy m Mmm hónnposnál fmolnhh bubu még Snndor anyukaja vegrelenul el van keseredve Yedlg azr lrja,
nem "Adm, hogy a keze és n láhn Gimn lmaz-k Hu lámát, hogy n rrzenegy keres krslrd aludl nrnr lrer es krleno ornr ls
JU minde-lev mm! a nép!-mino, és ez rettentően z—avnun') Az szerrnlenr egeszen jo lsmerek nnyuuknl, nkrk olnr lud—
A lelrnsbol nz rdnrk kl, hogy Harley larzronsagerzerre es Munk egy ,jygn gymggnr
tobb nyugtalgmm vogyxk Hu a Szi-len nem szü-lék rá Ennek az anyukannk nz a gondjn, hogy Snndor ,,nzora me—
mosr u ldöu később foguk mezmm n levél gun" nnjnnlr negykor ebred, am az anyucinak rossz Gya—
nllonr, nogy Sandornal fejlodes. ngrns vnn folynmalhnn El—
jnrorl oda, hogy nrnlszrk noeszu orakar, nnn arrn enged kn—
Ha a szülö elobbre Iartia a saiál érdekel! velhzmnu hogy m kocsmám mor belefér my! mamák,
amrvel klhuz nel orar Ezl akkor jelenllrernem kr blzmsan,
A mm "ha ojyunym [dogmák , sm. ,ggnygjv hogy nn rndnanr, ml rorlenrk napkozben — nrennyrr eszrk, [Ap—
nem lnrja n mol az erdol Ellelejrr, hogy n gyermeke meg szen kap—e vagy szopik Szmmem uzen ébred 1011 mm
cm mm". ég Mk, kell Nyammm aludj,! de m," enes (Hu nrrndrg nzonos lddpnnlbnn ebred, nz állnlM—mn nz
sm mzmv hogy egyvég'gbm "mm mi mm Ezekben ollerszerd neveles kovelkezmenye, de vannak krverelek,
nz eserekoen sokknl rnknola nz n problema, nogy n sznlrs n "Mmm """ Mm Mmmm ""!Y " W" *KYH' Mód":
.e ...,. " kezem.. ua sun", keze _." .,.n .....a ..a.

Hasonló cimű könyvek

Tracy Hogg - Melinda Blau további könyvei