Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Kis angol nyelvtan

Kis angol nyelvtan

Erdélyi Margit Kis angol nyelvtan antik (Laude Kiadó), é.n. 169 o., puha kötés jelenleg nem kapható, de előjegyezhető Egyedülálló könyvet tart kezében az olvasó. Különlegessége abban rejlik, hogy az alapoktól a legmagasabb szintig felöleli a szükséges ismereteket. Egy idegen nyelv grammatikáját igazán csak példákon keresztül lehet megérteni és megtanulni. Éppen ezért e könyv példamondatok százait tárja az olvasó elé. Többségüket érdemes akár szó szerint is megtanulni, hiszem bármikor felhasználhatók a mindennapi életben. A példamondatok nagy hányada híres emberektől elhangzott idézetekből áll, melyek didaktikai feladatuk betöltésén túl szórakoztatják is az olvasót. A kötet a nyelvtan alapos és részletes ismertetésén kívül rendszerezett formában tartalmazza a leggyakrabban használt, rendhagyó ragozású igéket is. E könyv hasznos segédeszköz a tanulni vágyók kezében megkönnyítve a nehezebb szerkezetek megértését, s lehetővé téve az egyedül végzett otthoni munkát.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

Was it very bad in hospital? Nagyon rossz volta kórházban?
The hospital has been painted for 13 years. Tizenhárom e've festik a kórházat.
(mint épületet)
71
9. BARCSAK
Bárcsak kezdetű mondatokat angolban [ wish, illetve it' only vezet be, mindEgy, hogy a kettő közül melyiket
hasznalod. A feltételes mondatokhoz hasonlóan itt is meg lehet állapítani szinteket, mégpedig kettőt:
a) Barcsak eljönnél,
b) Bárcsak eljöttél volna tipusú mondatokat.
a) Barcsak eljönnél tipusú mondatokat kétféleképpen alkothatsz.
1. lwish/if only 4- simple past
Pl.: ! wish I knew Bárcsak tudnám.
2. I wish/ifonly Jr would Jr ige 1. alak
Pl.: ! wish you would come sooner Bárcsak jönne'l már.
Az elsö (] .) esetet akkor használd, ha a kívánságod puszta kivánság marad, vagyis annak megvalósulására nincs
esély.
Pl.: ! wish you loved me. Bárcsak szeretne'l. (De nincs rá eselyem)
! wish you were here. Bárcsak itt lennél. (De reménytelen)
If only it was spring. Bárcsak tavasz lenne. (De tél van)
If only you didn't behave like a stranger. Bárcsak ne úgy viselkedne'l mint egy idegen.(De úgy viselkedsz)
! wish you weren't so unhappy. Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. (De az vagy)
A masodik (Z.) szerkezet használata akkor válik szükségessé, ha a kívánság megvalósulhat, té csupán csak
gyorsitani szeretnéd annak realizáoioját.
Pl.: ! wish you would write me a letter. Bárcsak írnál már.
( Tudom, hogy fogsz írni, csak siettetni akarom.)
If only we would start sooner. Bárcsak korábban indulnánk.
! wish you would telephone me. Bárcsak csörögne már a telefon.
b) Bárcsak eljöttél volna tipusú mondatokat egyféleképpen képezhétsz:
1. [ wish/it' only Jr past perfect
Pl.: ! wish you had come here. Bárcsak eljöttél volna.
Használati utasitásként csak annyit, hogy akkor válik szükségessé e szerkezet használata, ha a cselekvés nem
valósult meg, és te mintegy nosztalgiával gondolsz a múltra.
Pl.: lf only ! had done my best to make you happy. Bárcsak mindent megtettem volna azért, hogy boldog le'gy.
! wish he hadn't drunk so much last night. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este.
Természetesen bárcsak tipusú mondatokba -hat, -het is tehető, could segédige használatával.
Pl.: ! wish you could come to see me. Bárcsak el tudnál jönni meglátogatni.
! wish I could have helped you. Bárcsak tudtam volna segiteni.
! wish you could drive faster. Bárcsak gyorsabban tudnál vezetni.
72
10. VALAHA (used to, would)
Amikor olyan cselekvéseket akarsz kifejezni, melyek a múltban tönéntek, és ma már nincsenek úgy, used to,
illetve would segédige használatos. A kettő között a különbség az, hogy a would múltbeli ismétlődő
cselekvéseket fejez ki, míg a used to ezenkivül állapotra, és viszonyra is utal a múltban.
Viga'zz! Nehogy eszedbe jusson szoktamjellegű mondatokat use to-val forditani.
used to - valaha (és ma már nem)
usually - szokott (manapság)
Used to tagadása és kérdése did segédigével torténik.
Például:
He would rise ear1y and take a walk before breakfast. Mindig korán kelt, és reggeli előtt sétált egyet.
My husband used to take me to the disco every Saturday evening.
A férjem válahá minden szombat este discoba vitt.
! used to go to this school. Ebbe az iskolába jártam.
When he was a child he would climb up trees. Gyerekkorában gyakrán mászott fára.
They didn't use to work here. Nem dolgoztak itt.
Did you use to live in this house? Ebben a házban eltel?
He used to smoke twenty cigarettes a day. Valaha 20 cigarettát szivott naponta.
! used to go to the races. Valaha lóversenyre jártam.
1 1. UGYE KERDES
A magyar nyelvben igen egyszerű dolga van annak, aki ilyen jellegű kérdéseket akar föltenni, hisz a mondat után
egyszerűen odateszi az ugye szócskát. Angolban az ugye mindig a főmondattol fugg, ugyanis a főmondatban
szereplö segédigét a mondat végén ellenkezőjébe kell fordítani, és utána jön a főmondat alanya.
Például: You can swim, can't you? Tudsz úszni, ugye?
A főmondat segédigéje can volt, ez az ugye kérdésben can*t-tá válik, s utánajon a főmondat alanya, a you.
Amennyiben a főmondat segédigéje tagado volt, úgy az ugye kérdésben állitová valik.
Például: You can't swim, can you? Nem tudsz úszni, ugye?

Hasonló cimű könyvek