Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Vérvonal

Egy végzetes síbalesetben életét veszti Samuel Roffe, az egész világot behálózó gyógyszerbirodalom elképesztő hatalmú tulajdonosa. Így egyik napról a másikra a világ leggazdagabb asszonya lesz Elizabeth Roffe, Sam Roffe rendkívül intelligens és szeretetre méltó fiatal lánya. De valaki vagy valakik elhatározzák, hogy neki is meg kell halnia... Istambul, Berlin, Róma, Buenos Aires, London, New York, Krakkó, Zürich, Párizs a színtere Sidney Sheldon regényének, melynek cselekményét átszövi a szerelem, a pénzsóvárság, az egzotikum és a mérhetetlen luxus, a becsvágy és az ártatlanság, a három kontinensen átívelő feszültség és izgalom. Sheldon írói sikerének titka a megjelenítő erejében rejlik, amellyel bennünket, olvasókat magával tud ragadni, egészen a fantasztikus befejezésig - írja a New York Times kritikusa. A Biblia óta egyetlen könyvet sem fordítottak le annyi nyelvre, mint Sidney Sheldon regényeit!

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
800 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből


Egy nagy adag toxikus szert rosszul címkéztek fel és elszállították. Még mielött a szál—
lítmányt vissza lehetett volna hívni, többen meghaltak, és ez tovább rontotta a vállalat h i—
telét a közvélemény szemében. Senki sem tudta megmondani, honnan kerültek a hibás
cimkék ebbe a részlegbe.

Ezt követően egy halálos méreg tünt el az egyik szigorúan őrzött laboratóriumböl. Egy
ismeretlen személy egy órán belül kiszivárogtátta a hirt a sajtónak, nagy pánikot keltve.

A délutáni árnyékok meghosszabbodtak, lassan beesteledett, és az esti levegő csípős,
hideg lett. Elizabeth teljesen elmerült a kezében levő dokumentumban. Amikor besötét e—
dett, felkapcsolt egy lámpát, és tovább olvasta az egyik szömyüséget a másik után.

Még a jelentés száraz, szabatos stilusa sem tudta feledtetni az események drámáiságát.
Egy dolog világos volt. Valaki módszeresen próbálja tönkretenni a Roffe and Sonst.

Valaki a legfelsőbb szintü vezetésből. Az utolsó lápon apja szép, preciz kézírásával egy
meg'egyzés volt: ,,Újabb nyomás, hogy a vállalat zártkörüségét megszüntessem'? Kelepcé—
be csalni a gazembert!"

Elizabethnek eszébe jutott, mennyire aggodalmas és titokzatos lett Sam az utóbbi idö-
ben. Nem tudta, ki az, akiben megbizhat.

Elizabeth ujra ránézett a jelentés borítójárá: EGYETLEN PÉLDANY. Meg volt győ-
zödve arrol, hogy ajelentést egy külső nyomozóiroda készítette el. így minden valószínü-
ség szerint Samen kívül senki sem tudott róla. És persze most rajta kívül. A bünösnek fo—
galmá sincs róla, hogy gyanakodnak rá. Tud ta—e Sam, hogy ki az? Szembeszállt —e vele a
balesetet megelőzően? Megannyi megválaszolatlan kérdés. Csak annyit tudott Elizabeth,
hogy valaki áruló. ,,Valaki a legfelsőbb szintü vezetésből."

Senki másnak nem lett volna alkalma arra, hogy ennyire eltérő területeken okozzon
kárt. Emiatt utásítottá volna vissza Sam a nyitás lehetöségét'.7 A bűnös személyt kereste
volna? Ha a vállalat más kézbe kerül, már nem lehetett volna titokban folytatni a nyom o—
zást, mivel minden lépés azonnal idegenek tudomására jutott volna.

Elizabeth megint az igazgatótanács ülésére gondolt, hogy mennyire sürgették az el—
adást. Kivétel nélkül mindannyian.

Hirtelen nagyon magányosnak érezte magát az elhagyatott házban. Hangos telefoncsö r—
gés riasztotta meg. Odament a telefonhoz, és felvette.

— Hállő'.7

— Liz? ltt Rhys beszél. Éppen most kaptam meg az üzenetedet.

Örült, hogy újra hallhatja Rhys hangját, majd hirtelen rájött, miért üzent neki. Hogy
megmondja, aláírja a papírokat, és nem áll a részvények eladásának az útjába. De néhány
óra alatt a helyzet teljesen megváltozott. Elizabeth kinézett a folyosóra, ahol az öreg Sa—
muel arcképe függött. Ö alapította a vállalatot, és meg is küzdött érte. Apja továbbfejlesz—
tette, nagyon fontos szerepet játszott a terjeszkedésében, élt és halt érte

— Rhys — mondta Elizabeth —, szeretném, ha kedden két órakor összeülne az igazgatót a—
nács. lntézkednél, hogy mindenki megjelenjen?

— Kedden két órakor — ismételte el Rhys. — Még valami?

Elizabeth habozott.

— Nem, ez minden. Köszönöm.

Lassan letette a kagylót. Azért is felveszi velük a harcot.

Egy magas hegyen álltak az apjával, a hegy oldalán másztak fölfelé. — Ne nézz le! —

figyelmeztette az apja, de ö nem fogadott szöt. Amikor lenézett, több ezer láb mély ür tá-
tongott alatta. Hangos mennydörgés hallatszott, és a villám körülöttük csapkodott. Bel e—
csapott Sam kötelébe, az meggyulladt, és Sam zuhanni kezdett a feneketlen szakadékba.

Elizabeth látta, hogy zuhanás közben az apja többször megpördült, sikoltozni kezdett, de a
sikolyokát elnyomta a mennydörgés.

Elizabeth hirtelen felébredt, a hálóingéböl csavami lehetett volna a vizet. A szíve vadul
vert. Hatalmas csattanás hallatszott, az ablak felé nézett, és látta, hogy kinn szakad az eso'.
A szél az esőt a szobába söpörte a nyitott franciaerkélyen át. Elizabeth gyorsan fel kelt az
ágyból, és erősen becsukta az ajtöszámyakat. Nézte a viharfelho'kkel boritott eget és a lá-
tóhatáron megjelenö villámot, de semmit sem látott.

Az álmán gondolkodott.

Reggelre a vihar átvonult a sziget felett, csak enyhe szemerkélést hagyva hátra.
Elizabeth remélte, hogy az időjárás nem fogja késleltetni Alec érkezését. A jelentés elo l—
vasása után rettenetesen nagy szüksége lett volna valakire, akivel megoszthatja a gondjait.
Közben úgy határozott, hogy jobb lesz biztonságba helyezni a jelentést. A toronyszobában
van egy széf, ott fogja tartani. Megfürdött, felvett egy régi nadrágot és szvetten, és lement
a könyvtárszobába ajelentésért. Ajelentés nem volt sehol.

1 9. feiezet

A könyvtárszoba úgy nézett ki, mintha hurrikán söpört volna rajta végig. A vihar kivág—
ta á franciaerkély ajtaját az éjjel, a szél és az eső nagy tombolást rendezett, mindent szan a—
széjjel szórva a szobában. A jelentés néhány elszabadult lapja a vizes szőnyegen hevert, a
többit nyilván elfújta a szél.

Elizabeth odament a franciaerkélyhez, és kinézett. Egy papírlapot sem látott a pázsiton,
de könnyen megtörténhetett, hogy a szél a sziklán túl sodorta őket. Bizonyára így történt.

EGYETLEN PÉLDANY. Meg kell tudnia a nyomozöiroda nevét. Talán Kate Erling is
meg tudja mondani. De Elizabeth nem tudta biztosan, hogy Sam megbizott —e Kate
Erlingben. Az egészből egy szörnyű játék kerekedett ki, senki sem bízhatott meg a mási k—
ban. Nagyon óvatosnak kell lenni, bármilyen lépésre szánja is el magát.

Hirtelen eszébe jutott, hogy nincs ennivalo a házban. Bevásárol Cali di Volpéban, és
még Alec érkezése előtt visszaér. Lement az előszobaszekrényhez, kivett egy esökabátot,
és kendöt kötött a fejére. Később, ha majd az eső alábbhagy, megkeresi kinn a papirlap o—
kat. Bement a konyhába, és levette a tábláról a dzsip kulcsát. Kiment a parkolóba vezető
hátsó ajtón.

n_;...u.z.._ _ MMM, ;. r_,_.___.. 1.;._1_._.. . "_az-u.n MM.—unt. ;. _1:._,.i__l. . __ _

Sidney Sheldon további könyvei