Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Indiana Jones és az óriások tánca

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből


-- Úgy tudom, egyedül az ott állomásozó katonák léphetnek be a telepre.

Jones elgondolkodott, majd lora pattant, es visszavágtatótt a faluba. Alig várta, hogy
elmondhassa Deirdre-nek, mit sikerült kideriteniiik, de ahogy a szállásukra én, mégis úgy
döntött, előbb megfürdik inkább. Kellemetlenül érezte magát, amiért mindig piszkosán kell
mutatkoznia a lány előtt.

Felrohant a szobájába, kinyitotta a kád fölötti vízcsapot, és levetkőzött. Ahogy beült a kádba,
furcsa zajokat hallott a fal túlsó oldaláro'l, Deirdre szobájából. Mit csinál ez a lány? tűnődött.
Arrébb tolja a bútorokat? Hátradőlt, és kétszer a falra ütött. Meglepónek találta, hogy Deirdre
nem válaszol a jelzésére, de nem maradt ideje ezen töprengeni. Kivágodott az ajtó, és két férfi
rontott be a szobába. Arcukat fekete csuklya takarta.

Indy fel akart ugrani, de az egyik azonnal rávetődött, megragadta a vállalt, és visszalökte a
kádba. A rége'sz ketsegbeesetten vergődött, hogy kiszabadítsa magát, de támadója sokkal
erősebb volt nála. Két hüvelykujj feszült az ad ám csutkáiára. Indy ve'gigkannolta a férfi nyakát,
fulladozva hadonászott, de hiába. A feje víz alá merült. A csuklyás fej föléhajólt, s az idegen
kezei, akár egy óriási polip csápjai, ráfeszültek Indy nyakára, hogy lassan, de annál biztosabban
kiszorítsák belőle az életet.

Küzdeni próbált, szabadulni, de nem bí11a a viz fole emelni a fejét. Az ujjak mind erősebben és
erósebben szorították a nyakát, egyre jobban elkábult. Képek villantak az agyába. Látta magát,
ahogy utoljára az anyja ölében ül; látta, ahogy apjával a sír mellett állnak. Akkor gondolkodott
el először azon, milyen lehet a halál, és hová jutnak a halottak. Most majd választ kap
mindenre, és újra találkozhat az anyjával.

Az ájulás küszöbén állt, amikor valami ritmusos dobogásra lett figyelmes. A szívem, gondolta.
Az utolsókat veri...

A nyakára feszülő ujjak váratlanul meglazultak, és Indy kihasználta a kínálkozó, talán utolsó
menekülési lehetőséget. A magasba lendítette a lábát, és állön rúgta hohérát. A férfi
hátratántorodótt, Jones pedig levegő után kapkodva felemelkedett a víz alól. Lélegzett egyet,
kettót, de a harmadikra már nem maradt ideje, mert a gazfickó ujra a víz alá nyomta a fejet.
Kópogást hallott. Valaki van az ajtó előtt! Kiáltani akart, de hang helyett csak erőtlen,
bugyborékolo hörgés tört elő torkából. Elkeseredve, minden erejét összegedve még egyszer
meglendítette a lábát, és mellen rúgta a gazembert. A csuklyást váratlanul érte a támadás,
hanyatt vágódott. Indy erótlenül feltápászkodott. Fél lábát már a padlóra tette, mikor a fickó
ismet ráugrott, es falhoz szoritotta. A rége'sz megragadta a falon logó festményt, es a csuklyás
fejre sujtott vele. Kitárult az ajto'.

-- Mi a franc folyik itt?! -- orditott a váratlanul felbukkanó Jack Shannon. Előrelépett, de a
másik csuklyás máris gyomrón öklözte. Shannon görnyedten védekezni próbált, mire kapott egy
rúgást az oldalába.

-- Tűnjünk innen! -- üvöltött a pribék társának, akinek még mindig a nyakában lógott a
ke'pkeret. A gazfickó meg egyszer, utoljára a falnoz csapta Indyt, és ő is kirohant a szobából.
Jones összerogyott, próbált levegóhöz jutni. Majd megmarkolta a kád szélét, és a földön
fetrengő Shannónhoz vánszorgott.

-- J él vagy, Jack?

-- Majd a jövő héten megmondom...

Indy magára kapta köntösét, s amint megfordult, Lily arcát pillantotta meg az ajtóban.

-- Hívom Dr. Campbellt! -- kiáltott a nő, és elszelelt.

-- Nem valami kedvesek az itteni barátaid nyögte Shannon.

-- Szerintem sem -- felelt Indy, e's körbenézett. A szoba olyan volt, akár egy csatatér. Miközben
az egyik höhe'r a víz alá szorította, a másik sorra kibórogatta a fiókokat, széttárta az ágyat,
szétdobálta a ruhákat.

J onesnak csak ekkor jutott eszébe a különös zaj, amit a támadás előtt Deirdre szobájából hallott.
Kiszédelgett a folyosóra.

-- Most meg hová mészr -- kérdezte Shannon aggódva.

A rége'sz benyitott a lány szobájába. Látta, hogy azt is ugyanúgy felfordították, akár az övét.
Shannon követte.

-- Mi a francot kerestek? -- kerdezte. Indy felemelte az egyik fio'kot.

-- Azt hiszem, aranyat.

-- Aranyat?

-- Aha -- fordult meg Indy. -- Különben, elárulnád, hogy kerülsz ide?

Mielőtt Shannon válaszolhatott volna, izgatott kiáltás hallatszott a folyosóról.

-- Indy!

Deirdre le'pettbe a szobába, mögötte pedig Joanna és Lily szorongott. A lány körülnézett, a

Hasonló cimű könyvek

Rob MacGregor további könyvei