Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Bagdadtól Sztambulig

Bagdadtól Sztambulig

Kara ben Nemzi - a német -, aki Karl May regényeiben Észak-Afrikát, az Arab-félszigetet, Közel-Keletet, Törökországot járja keresztül barátaival, akiket már a Kurdisztánon át tett utazásuk alkalmával is megismertünk, az arab törzsfő, Mohammed Emin, fia, Amad el Ghandur, Hadzsi Halef szolga és a brit David Lindsay újból feltűnik a könyv lapjain, akárcsak a derék Doján kutya és a remek fekete mén. Karl May történeteiben - bármily sok harc, gyilkolás, vérbosszú, ármány is vonja keretbe ezeket - a főhős, a keresztény fehér ember nem ontja indokolatlanul embertársa vérét, hacsak nem önvédelemből! A bennszülöttekkel feltétel nélküli, lovagias, jó baráti viszonyban van; ellenkező esetben: a csalárd, hamis, alattomos hazugok az ellenségei. Ezekre rátámad ugyan, de lelkére köti embereinek, hogy csak a lovaikat lőjék ki, amúgy megelégszik a leütéssel, lasszózással, pofozással, megkötözéssel, bebörtönzéssel - aminek később persze szörnyű következményei lesznek... S a könyv utolsó mondatai megint izgalmas folytatást sejtetnek.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

— Ismered az ösvényeketT...

— Nem, de odátalálok anelkul is...

— Az nem lesz jo, emir. Ghadhimban várnak az embereim.

— Menj hát oda titokban, s kerüld el Bagdadot és a gyászkárava'nt.

— Uram, nem vagyok gyáva. Meg azt higgyék az embereim, hogy félek?

— Jo, te is meresz vagy. Ennek örülök. Összeillünk, együtt utazunk.

— Beleegyezem, emír, de egy föltétel álatt. Gazdag vagyok, dúsgazdag. Tehát mindent, ami
neked kell, csak tőlem fogadj el.

— Vagyis kitartott csele'ded legyek?

— Nem, te a vendégem vagy, a testvérem. Szeretetböl

188

Hala'los ütközet

gondoskodom rolad. Allahra esküszöm, hogy nem megyek veled, ha nem fogadod el ezt a föltet
elt.

— Esküd kényszerít, hogy teljesítsem ohájodat.

— Köszönöm! — felelte Hasszán. — Ismered az utat innen Bagdadba?

— Még nem jártam rajta, de azert nem tévedek el. Két irányban mehetünk: az egyik a Dzsebel !-
in bércei felé visz délnyugatnak, a másik Dzsálah mentén vezet Ghádhimig.

— Ghádhim mennyire lehet ide?

— Az elsö uton öt nap, a másikon négy nap.

— Lakott vide'ken visznek át ezek az utak?

— Igen, s eppen ezert azt hiszem, a legjobbak.

— Más utak is vannak?

— Hogyne. De ott rablo beduinokkál találkozhatunk.

— Mife'le törzsek azok?

— Jobbára dzserboák. Benilámok is a't—átcsapnak olykor a határaikon.

— Félsz tölük?

— Hogy kérdezhetsz ilyet! Am az óvatos utazo mindig a kevésbé veszélyes utat választja.

— Én mégis a magányos utat választanám, mert menekülő vagyok.

— Jó, de azt is gondold meg, hogy sok arra a sivatag. A forró nap, a vízhiány megártána az
asszonyoknak.

* Nem félnek azok semmitol, csak attol, hogy engem elfognak. Különben is van nálunk étel, viz
n vagy

nyolc napra.

— És az embereidben is megbizhatsz? —Teljesen, emir.

— Helyes, akkor menjünk a dzserboa'k területen keresztül. Allah majd csak megoltalmaz minke
t. Tehát ebben megegyeztünk.

— Meg. És meg egy kérésem volna hozzád — folytatta vonakodva Hásszán Ardzsir. — Minden úti ke
le'kkel dúsan elláttam magam, s így sokféle öltözékkel is. A ti ru—

129

Eagdadtol Sztámbulig

háitok már nem meltok hozzátok, áze'rt, kerlek, használd a ruhátáramat.

— Köszönöm — feleltem. — Tudom, hogy ez jószívű ajánlat, de elég lesz, ha csak Ghádhimban ve
igénybe. Ez a viseltes ruha megfelel addig, mert a dzserboák tiszteletére nem öltözöm ki...
E pillanatban megzörrent a bokor a két tölgyfa mögött. Tüstént elhallgattam.

— Folytasd csak, emir — mondta a perzsa. — Valami állat lesz, madár, dzselpizekl vagy ma
irma'r' . ..

— Ismerem az erdo minden neszét — feleltem. — Nem állat volt ez, hanem ember.

Óvatosan körülsturrantam a bokrot, és csakugyan nyakon csiptem valakit, aki éppen el akart i
llanni. Az egyik perzsa szolga lapult az áljnövényzetben.

— Mit csinálsz itt? — kérdeztem.

Nem felelt, csak a száját ta'togatta hangtalanul. Most odajött Flásszán is.

— Ez Száduk — mondta. — Nem tud felelni, mert nema.

— De mit keres itt?

— Majd megérteti velem. Száduk, mi dolgod itt?

A szolga hitegetett, s néhány gyökeret és bogyót mutatott fel.

— Honnan jössz?

Száduk hátramutátott a tábor fele.

— Tudtad, hogy itt vagyunk? A szolga megrázta a fejét.

— Hallottad, mit beszéltünk? Erre is megrázta a fejét.

— Akkor eredj, és ne zavarj minket.

Száduk elment, Hasszán pedig így szólt hozzám:

1 Gyik.

Hasonló cimű könyvek

Karl May további könyvei