Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Az Ezüst-tó kincse

Sorozatunk újabb darabja a könyveket kedvelő felnőttek előtt bizonyára nem ismeretlen. Gyermekkoruk egyik kedvencét elevenítjük föl. Nagy-nagy klasszikus, melynek izgalma, a történet sokszínűsége, a szereplők jellemrajza magával ragadja az olvasót. Egy indiántörténet a mai tizenévesek számára is izgalmas olvasmány. Kalandvágyukat felkorbácsolja, igazságérzetüket kielégíti. A cselekmény feszültsége, hőseinek bátorsága, ügyessége, a kincsért való küzdelem folyvást fenntartja az olvasó figyelmét.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

- Tiszta sor. Azért hoz magával még egy embert, hogy értesüléseit továbbítsa.

Old Firehand most már visszavonult szobájába, és féllűnő vadászöltönyét
egyszerű vászonruhával cserélte fel. Igy ült fel a mérnökkel a járgányra, és
bejárta a pályát, mély Kit Carsenig már teljesen elkészült. Szemléje
eredményéről később számolt be Winnetounak.

A munkások ebédszünete éppen véget ért, amikor két lovas érkezett a telepre a
folyó felől. Egyenesen az építési irodába mentek. Alázatosan köszönték, és
egyikük minden bevezetés nélkül levelet nyújtott át a mérnöknek. Old Firehand
már előbb visszahúzódott a benyűó szobába.

- Ön tehát Norton barátom keze alatt dolgozott? - kérdezte a mérnök, miután elolvasta a levelet. - Miért
ment el onnan?

A Dick nevezetű bandita hosszú, siralmas mesébe kezdett, melyet útközben
eszelt ki.

- Értem - bólintott a mérnök. - Szoval nálam szeretne munkát kapni. Szerencséje van, mert éppen
szükségem lenne egy megbízható emben'e itt az irodában. Csak az a kérdés, alkalmas-e egy ilyen komoly
munkakör betöltésére.

- Uram - fogadkozott Dick -, mindent el fogok követni, hogy megelégedését kiérdemeljern.

— Jól van, próbáljuk meg. A fizetéséről később beszélünk, majd ha látom, munkája
mennyit ér.

- Rendben van, uram.

- Most nem érek rá önnel foglalkozni. Itt fog lakni a házban, és asztalomnál étkezik. Néger szolgám
mindjárt felvezeti a szobájába. Most pihenje ki az út fáradalmait, és pontban öt órakor jelentkezzék újra.

- Köszönöm, uram. Pontos leszek.

- A viszontlátásra!

— Még egy pillanatig, uram, ha megengedi. Itt van az útitársam. Boldog lenne, ha
őt is alkalmazná.

- Miféle munkát keres? - fordult hozzá a mérnök.

- Akár-milyet, csak kenyerem legyen.

- Hogy hívják?

- Peter Dugby.

- És hol dolgozott eddig, Mr. Dugby?

— Cowboy voltam, de nehezen bírtam azt a durva életét. Egy társam valami
jelentéktelen összeszólalkozás során kést emelt rám, és keresztülszúrta a
tenyeremet. Ezzel betelt a pohár, és otthagytam a farmot. — Piszkos kendővel
bekötött kezére mutatott. A seb nem nagy, két—három nap alatt begyógyul. A hét végére már
elkezdhetek dolgozni, akármilyen munkát kapok is.

- Jól van, nem bánom Ha a keze rendbejött, jelentkezzék újra. De szállást nem kaphat addig.

A két bandita összenézett. Alig tudták titkolni örömüket. Mély hajlongások
közepette hagyták el az irodát. A mérnök bement a belső szobába, és így szólt
Old Firehandhéz:

— Minden feltevése helyesnek bizonyult, Sir. Az a másik fickó jó előre bekötötte
kezét, s azt hazudta, hogy megsebesült. Nyilván azért, hogy ne állítsam még munkába, és
szabad mozgása legyen.

- Persze. Híreket akar vinni Eagle Tailbe, ahol a banda táborozik - bólintott Old Firehand. — No, majd én
keresztülhuzom a számításait! De miért rendelte magához az álímokot öt órára?

— Mert így könnyebben tudom foglalkoztatni késő estig - felelte a mérnök.

- Helyes — mondta Old Firehand. - Addig alszunk egyet. Este tíz óra tájban bejött hozzá a mérnök, és
jelmtette, hogy az írnok nemrég fejate be munkáját, megvacsorázott, és felment szobájába

— Akkor én is elfoglalom őrhelyemet — mondta [Old Firehand.

Felment a lapos háztetőré, és hasra feküdt. Ovatosan előrecsúszott a tető kiugró
párkányára, mely éppen az írnok szobája fölött volt. Ott aztán mozdulatlanul,
türelmesen várakozott.

Amikor a ház egészen elcsendesedett, egy alak lopakodott az ablak alá. Dick kihajolt, és halkan leszólt:

- Te vagy az, Dugby?

_ Én hát. Mit ujság?

— Nagyszerű híreim vannak. Gyere közelebb, egészen a falhoz, és fülelj. Nem
merek hangosabban beszélni - suttogott Dick.

- Ugyan, ne félj! Az egész ház alszik. Megtudtad, mennyi van a kasszában?

- Jóformán semmi. Tegnap volt bérfizetés.

— Es erre mondod, hogy nagyszerű híréid vannak?

- Várj csak. A kassza üres, de holnap éjjel átfut itt egy különvonat, több mint négyszázezer dollárral.

- Nem hiszem.

— Olvastam a levelet még a sürgönyt is. Ez a hülye mérnök kezembe adta a
legbizalmasabb iratokat is. A vonat Kansas Cityből indul Kit Carsenbé, hogy az
ottani irodát ellássa pénzzel a vonal-meghosszabbítás költségeire.

- Mit érünk vele? Hisz a vonat csak átrobog.

- Megáll öt percre.

- Micsoda! Akkor semmi baj!

- Ez még semmi. Tudod, ki száll fel itt a vonatra? Te meg én.

- Ne marháskodj!

— A mérnök azt mondta, hogy a biztonság kedvéért két kísérőt tesz fel a vonatra.
Az egyik én leszek, mondta, a másikon még gondolkodik. En meg rábeszéltem,
hogy te légy a másik. Persze agyba-főbe dicsértelek, végül belement. Az a fő,
mondta, hogy mi jól megértsük egymást. No, erre mérget vehet, ígértem neki.

- Ez túl szép..., hogy éppen mi, és mind a ketten. ..

— Mit csodálkozol? A mérnök be van gyulladva. Képzeld csak, egy vonat, mély
majdnem félmillió dollárt szállít! Nincs rajta más, csak a mozdonyvezető, a fűtő,
két tisztviselő Kansas Cityből, aki a pénzesládára vigyáz. Es ha ezek
összejátszanak? Mi leszünk az ellenőrök. Még fegyvert is kapunk hivatalosan.
Töltött revolverrel a zsebünkben őrizzük a vasút vagyonát. Jó, mi?

— Remek! A nyílt pályán megállásra kényszerítjük őket, és meglépünk a
pénzesládával.

- Az eszed tolkja! Ehhez több ember kell. Te csak siess a kornélhéz, és mondj el neki
mindent. 0 majd kieszeli, mit kell tenni. Az a fő, hogy itt légy a válasszal
legkésőbb holnap délig.

- S hogy adom át neked?

— Hm..., ez a legnehezebb. Személyesen nem beszélhetünk, mert ez gyanús
lenné. Időm sem lesz. Az a marha mérnök annyi munkát bízott rám, hogy
egészen belégárgyulok. A következő bérlistát kell összeállítanom.

- Hát akkor?

- lrd fel a kornel válaszát egy darab papirosra. Láttad azt a vizeshordót az iroda ajtaja mellett? A cédulát
dugd el a hordó mögé, és tégy rá egy nagy követ. Én meg egy alkalmas pillanatban kiszaladok érte.
Rendben?

- Persze. ,

— No, akkor uzsgyi! Es gyere vissza minél előbb!

Az ablak halkan becsukódott. Old Firehand mosolyogva visszatért szobájába.
Másnap délelőtt váratlan látogatót kapott. Púpos Bill állüott be hozzá.

Hasonló cimű könyvek

Karl May további könyvei