Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Az alexandriai időisten - Válogatott tanulmányok (1957-1998)

Az alexandriai időisten - Válogatott tanulmányok (1957-1998)

Négy évtized munkásságából tartalmaz szakcikkeket és tudományos ismeretterjesztő tanulmányokat a kötet. A válogatásnál egyrészt fontos szempont volt, hogy a tudományos mondanivaló ma is megállja a helyét, lényegét tekintve használható legyen, másrészt arra törekedtem, hogy a tanulmánygyűjtemény demonstrálja, mely témák foglalkoztattak különösképpen pályám indulásától. Tartalom Előszó 7 Aranykor-mítosz, történetszemlélet 9 Az egyiptomi aranykor-mítoszok történeti fejlődése és társadalmi vonatkozásai 11 Az egyiptomi történetszemlélet hatása az aranykor-mítoszokra 34 Történelem, régészet 41 A Kheopsz-piramis feltörésének kérdése 43 Még egyszer a Kheopsz-piramis feltöréséről és lezárásáról 62 Ipu, a Főrangú intelmei 68 Amon isten jószágkormányzója 85 Alexandrosz, a fáraó 92 Augustus és Egyiptom 102 Théba a Ptolemaiosz- és a római korban 118 Az időfogalom 135 Az egyiptomi időfogalom 137 Az alexandriai időisten 145 Az idő az állatszimbolikában 166 Az egyiptomi öröklétfogalom 177 Kapcsolatok a külvilággal, kölcsönhatások 191 Egyiptom és az Ószövetség 193 Plutarkhosz és az egyiptomi vallás 214 A császárkori Thot-kultusz problémájához 225 A Szetna-regény és Sziuszire története 235 Az egyiptomi asztrológiáról 251 Egyiptomi mítoszok a csillagok keletkezéséről 268 A gnoszticizmus Egyiptomban 272 Egyiptom és az európai irodalom 278 Egyiptológus szemmel Indiában, Indiáról 293 Egyiptom és a kereszténység 311 Kereszténység és pogányság Egyiptomban 313 A szerzetesség Egyiptomban 329 Bész egy kopt legendában 348 Egyéb 361 Legrégibb adatok meteoritbecsapódásokról 363 Rövidítések 369 Név- és tárgymutató 373

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Kákosy László további könyvei