Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Kis angol nyelvtan

Angol nyelvkönyv a tanulni vágyóknak. Ez a könyv újat kezdeményez. Azt az egyszerű tényt veszi alapul, hogy nem szeretnek nyelvtanozni a tanulók és ezért a szerző félretette a komoly tudós-tanár álarcot, és emberi nyelven, szeretetreméltó humorral megírt egy eddig nélkülözött, könnyen használható, magyar agyra és lélekre komponált angol nyelvtan könyvet. Így minden angolul tanulónak nagy-nagy hasznára és szórakozására lesz ez a könyv.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
kern
1 000 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 990 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

Bárcsak kezdetű mondatokat angolban [ wish, illetve if only vezet be, mindegy, hogy a kettő közül melyiket
használod. A feltételes mondatokhoz hasonlóan itt is meg lehet állapítani szinteket, mégpedig kettőt:
a) Bárcsak eljönnél,
b) Bárcsak eljöttél volna típusu mondatokat.
a) Bárcsak eljönnél tipusú mondatokat kétféleképpen alkothatsz.
1. lwish/if only 4- simple past
Pl.: ! wish I knew Bárcsak tudnám.
2. I wish/if only Jr would Jr ige [. alak
Pl.: lwish you would come sooner Barcsakjönnél már.
Az első (1 .) esetet akkor használd, ha a kívánságod puszta kívánság marad, vagyis annak megvalo'sulására nincs
esély.
Pl.: ! wish you loved me. Bárcsak szeretnél. (De nincs rá eselyem)
! wish you were here. Bárcsak itt lennél. (De reménytelen)
If only it was spring. Bárcsak tavasz lenne. (De tél van)
If only you didn't behave like a stranger. Bárcsak ne úgy viselkedne! mintegy idegen.(De úgy viselkedsz)
! wish you weren't so unhappy. Bárcsak ne lennél olyan boldogtalan. (De az vagy)
A második (2.) szerkezet használata akkor válik szükségessé, ha a kívánság megvalósulhat, te csupán csak
gyorsitani szeretnéd annak realizációját.
Pl.: ! wish you would write me a letter. Bárcsak ímél már.
(Tudom, hogy fogsz irni, csak siettetni akarom.)
If only we would start sooner. Bárcsak korábban indulnánk.
! wish you would telephone me. Bárcsak csörögne már a telefon.
b) Bárcsak eljöttél volna tipusú mondatokat egyféleképpen képezhetsz:
1. I wish/if only Jr past perfect
Pl.: ! wish you had come here. Bárcsak eljöttél volna.
Használati utasitásként csak annyit, hogy akkor válik szükségessé e szerkezet használata, ha a cselekvés nem
valósult meg, és te mintegy nosztalgiával gondolsz a múltra.
Pl.: If only ! had done my best to make you happy. Bárcsak mindent megtettem volna azért, hogy boldog légy.
! wish he hadn't drunk so much last night. Bárcsak ne ivott vona annyit tegnap este.
Természetesen bárcsak tipusú mondatokba —hat, —het is tehető, could segédige használatával.
Pl.: ! wish you could come to see me. Barcsak el tudná! jönni meglatogatni.
! wish I could have helped you. Barcsak tudtam volna seglteni.
! wish you could drive faster. Bárcsak gyorsabban tudnal vezetni.
72
10. VALAHA (used to, would)
Amikor olyan cselekvéseket akarsz kifejezni, melyek a múltban történtek, és ma már nincsenek ugy, used to,
illetve would segédige használatos. A kettő között a különbség az, hogy a would multbeli ismétlődő
cselekvéseket fejez ki, míg a used to ezenkivül állapotra, és viszonyra is utal a multban.
Viga'zz! Nehogy eszedbe jusson szoktam jellegü mondatokat use to-val forditani.
used to - valaha (és ma már nem)
usually - szokott (manapság)
Used to tagadása és kérdése did segédigével torténik.
Például:
He would rise early and take a walk before breakfast. Mindig koran kelt, és reggeli előtt sétált egyet.
My husband used to take me to the disco every Saturday evening.
A férjem valaha minden szombat este discoba vitt.
! used to go to this school. Ebbe az iskolába jártam.
When he was a child he would climb up trees. Gyerekkorában gyakran mászott tára.
They didn't use to work here. Nem dolgoztak itt.
Did you use to live in this house? Ebben a hazban éltél?
He used to smoke twenty cigarettes a day. Valaha 20 cigarettát szlvott naponta.
! used to go to the races. Valaha lóversenyrejartam.
, ,
11. UGYE KERDES
A magyar nyelvben igen egyszerű dolga van annak, aki ilyen jellegű kérdéseket akar föltenni, hisz a mondat után
egyszerűen odateszi az ugye szócskát. Angolban az ugye mindig a fömondattol függ, ugyanis a fömondatban
szereplö segédigét a mondat végén ellenkezőjébe kell forditani, és utána jön a főmondat alanya.
Például: You can swim, can't you? Tudsz úszni, ugye?
A főmondat segédigéje can volt, ez az ugye kérdésben cimü-tá válik, s utána jön a főmondat alanya, a you.
Amennyiben a főmondat segédigéje tagado volt, ugy az ugye kérdésben állito'vá válik.
Például: You can't swim, can you? Nem tudsz úszni, ugye?
Ha a főmondatban nem volt segédige (pl. I love you), az ugye kérdésben az igeidönek megfelelő segédigét kell
használni, vagyis példánkban a DO-t. Simple Past főmondat esetében (] loved you) nyilvanvaloan DID lesz az
ugye-kérdés segédigéje.
Például: You love me, don't you'? Szeretsz, nem?
You loved me, didn't you? Szerettél, nem?
Ez a szabály egyetlen egy esetben változik meg, ha ugyanis a főmondat I am-mel kezdődik. Ilyenkor az ugye-
kérdés nem amnit I, hanem aren't I lesz.
Például: ! am studid, aren't !? Hülye vagyok, nem?
Felszólíto mondat ugye-kérdése will you.
Például: Come with me, will you'? Gyere velem, jó?
Többes szám első személyű felszölitásoknál (Let's go) az ugye-kérdés shall we.
n_'u_'_.1. . .... _A .u Lm _.__......1, u.m..n, A-....- :m

Hasonló cimű könyvek

Dohár Péter további könyvei