Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Flowers for Algernon

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

jobbra, egy-két lépéssel Nemur és Strauss mögött mentek, míg
Burt és én zártuk be a menetet.

Az előttünk állók szétváltak, és utat engedtek nekünk a
nagy bálterembe, és Nemur integetett a riportereknek és
fényképészeknek, akik azért jöttek, hogy első kézből
értesüljenek mindazon elképesztő dolgokról, amelyek alig
több, mint három hónap leforgása alatt történtek egy csökkent
értelmű felnőttel.

Nemur nyilvánvalóan előzetes sajtóközleményeket adott le,
hírverés céljából.

Az ülésen elhangzott egyik-másik előadás nagy feltűnést
keltett. Egy alaszkai csoport kimutatta, hogy az agy különböző
részeinek stimulációja a tanulási képesség jelentős fej lődését
idézi elő; egy új-zélandi csoport pedig föltérképezte az agynak
azokat a részeit, amelyek a felfogóképességet és az
ingerretenciókat irányítj ák.

De Voltak másféle előadások is: P. T. Zellermán tanulmánya
arról, hogy fehér patkányok mennyi idő alatt tudnák eligazodni
egy útvesztőben, ha a sarkok nem szögletesek, hanem
legömbölyítettek, vagy Worfel előadása az intelligencia
szintjének hatásáról á rézusz-máj mok reagálási idej ére. Az
ehhez hasonló előadások felbosszantottak. Pénzt, időt és
energiát pocsékolni csip-csup dolgok aprólékos analízisére!
Burtnek igaza volt, amikor dicsérte Nemurt és Strausst, amiért
inkább valami fontos és bizonytalan dolognak szentelték
magukat, mint holmi jelentéktelen és biztonságos témának.

Csak azt szeretném, ha Nemur emberi lénynek tekintene.
Az elnök kihirdette, hogy á Beekman Főiskola bejelentése
következik, mi pedig helyet foglaltunk az emelvényen, egy
hosszú asztal mögött - Burt és én, közöttünk Algernon á
ketrecében. Mi voltunk az est főattrákciója, és amikor
elhelyezkedtünk, az elnök megkezdte bevezetőjét. Szinte
vártam, hogy mint a kikiáltó, így kezdi: Nagye'rdemű
Közönség! Lépjenek be, és tekintsék meg az attrakcíót/ Ilyet
még nem látott a tudományos világ! Hogyan Lesz egy ege'rből
és egy idiótából Lángész! Nem csalás, nem ámítás! Minden
meg lesz mutatva, minden meg lesz magyarázva!

Beismerem, hogy kötekedő hangulatban jöttem ide.

Az elnök mindössze ennyit mondott: - A következő előadás
nem szorul bevezetésre. Mindnyájan hallottunk arról a
bámulatra méltó munkáról, amely a Welberg Alapítvány
támogatásával a Beekman Főiskolán folyik, és amelyet Nemur
professzor, a Pszichológiai Osztály vezetője, dr. Straussszal, a
Beekman Neuropszichiátriai Központ munkatársával
együttműködve irányít. Nem kell hangsúlyoznom, hogy ezta
jelentést mindnyájan nagy érdeklődéssel Vártuk Átadom a szót
Nemur professzornak és dr. Straussnak.

Nemur kegyesen bólintott az elnök dicsérő szavaira, és a
pillanat diadálérzetében Straussrá hunyorított.

A Beekman első előadója Clinger professzor volt. Kezdtem
ingerült lenni, és láttam, hogy Algemont felizgatja a füst, a
zsibongás, a szokatlan környezet, és idegesen mászkál a
ketrecében. Az a különös kényszerképzetem támadt, hogy
kinyitom a ketrecét, és kiengedem. Képtelen gondolat volt -
Jubál-J.. 'n'—".. mint "A...-LJAL An ;"-.ALA—rtnm "A... M.Ahmán..1

Daniel Keyes további könyvei