Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Flow - Az áramlat 

A Flow a tökéletes élmény pszichológiájának eredeti, legátfogóbb kifejtése. Csíkszentmihályi Mihály, a pozitív pszichológia vezető gondolkodója, forradalmi művével saját kiteljesedésük lehetőségeit tudatosan vagy ösztönösen kutató milliók életére volt hatással. Elismert pszichológusok, üzletemberek, művészek, politikusok és sportolók, továbbá a lélek működésével és rejtélyeivel rendszeresen foglalkozó szülők, pedagógusok, orvosok és kreatív szakemberek sokasága merített ihletet a könyvből. A boldogság keresése és a kizökkent sorsok helyreállítása utáni vágy az emberi lélek mélyéről ered, az ideális életről való elmélkedés egyidős a filozófiai gondolkodással. A flow elméletének ritka erénye, hogy komoly kutatómunka alapozta meg, ugyanakkor leírása, illetve rendre beigazolódó következtetései a pszichológiában járatlanok számára is érthetőek és sokszor a rendkívüli felismerés erejével hatnak. A Flow most Az elme kerekei sorozatban, az 1997-es kiadáshoz képest lényegében változatlan szöveggel jelenik meg.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

hogy ezek : :ebe'uek. alak jo'l üzem". im imellódó mh'nmunka't feltételező teruletre :pecinliu'ljik magukat,
him-fonn elkezdik érem: ennek : nyűgöt Vinni, eluk unk vnkbelet Visy mmdnlil vennek la, vagy cnk fulet
plumkúmek ugy lyuk-utunk Az Ilyen fokú lakomán nyegle; negyon mmalcluó lehet, de megneheziti :
munk: elvezetet A mink ve'llea u ! uupenebe'u. mben "Ö! : venenlen'e vdó hejlan. Új az ú) fel-dnek" vm
nuhéle. ezen állandóan új tehénen eljiitolm próbál ki. mi; ve'lul nem tudj- elénu ; njit meg: ált—l hlúzott
cél! A tehenet IiüMÖi épp ellenkező okból égnek ki, ma! ! mhn-speulliúic egynel mit véghezvitele :
lehetetlent. de ne'; egyezer nem képnek n'
Azok ! lehettek. link élvezik ! munkijnkll. iltllibm olyn Jól feluerell. ! legmodernebb elúozokkel ell-'tott
ködik-kban dolgoznek. melyekben lehetőséguk nyíhk : vállalata: munkán. valmint leul-zhetnek es : naíthmek
" A mmkijuke'n lelkeledö tehenek fennall: tunik . penzt. I prenn'zn ne] ez!. hogy életet nemben—lek de
enenelműen lennenk. hogy em legyobb-: lelkem: ők". az MZ- ! munk- A :ebeuete! .: ez meg tem
nin-ú.n kalo-legené. mely muibnn . tevekenyae'üen le,!nk almom: leiuúk ez! :: mm. az nandu
[üzletében oxuecxeng : művének e': :pmolók árnli—elmenyeuől uo'ló beuimolólekal é: Went—hm unkácxinlk
leirni"!
Ennek Iz ! melyiket-, hogy : műtüeknek megv-unk unk ! jellemző !ulljdonúlnk. melyekkel ely irunlut-
leve'kenyxégnek rendelkeznie kell A tehenek elmondják. hogy milyen yól kónonllulutóak : céljuk Mil egy
belgyógyász kevétbe' lpeu'űku: e': loknhzilluló ptoble'mikkd foglnlkonk. : egy patch-Het meg bizonyulna!!!) e':
kadotebh tuneteueel e': megoldhokkll lujlóúk, ! nebe'x: feled-n hinilynlzu' kivin- : mmm. hely:-etikai :
csontot vegy rhenm nluulyen uzenet. hogy l'un műkodm kezdjen Ha : fel-dm! ken vu. benn-lm;- n vágna.
e': uol ve'yeu munk- o'omevel fordullu! ' kovetkező belelehez
A sebésze! mellen azonnali és folyamato: vnnzulatol'ul !: szolgáltat Hl nincs ver :: üregben, ez operáció
rendben lnlnd. kinn ven . bele; neveld-nb. helyre kenu . ezen!, az nlte'lek mak (ugy nem). de . lényeg u.
hogy ! foly-ml! :otin : sebesz mmdve'lu e'rzunennyu'e sikerei. és ha nem az. akku mert nem Pusztán ez az oka.
hogy nlenobb leben: meg van győződve róla. hogy ami enni!. :: az momdomúny minden már területénél ugy
eledeg minden mi: foglllkou'n "nil " elvezetetebb
A lebe'ue! nem nelkulozhen : kre—nnál! lem Egy leben ulvnvnl e'lve' 'Innellekhulun elvezem - nki egy
utkozo vu'y . ren mawelimm foncukiókn feltáró reges: É! mm mentené; :! elvezetet, huf mondjuk !:
ácmunh lúleso' meg Simbtkh'mll egy hanyolull problem-'n! e': megold-m ' Egy nunk sebei: ugymen'ól
78

Csíkszentmihályi Mihály további könyvei