Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A csodálatos máj- és epehólyag tisztítás

Adrenas Moritz bestsellerének ebben az átdolgozott verziójában a betegségek gyakori mégis kevéssé ismert okára mutat rá: az epekövekre, melyek elzárják a májat. Évente 20 millió amerikai szenved epefelfúvódásban. Az esetek többségében a kezelés abból áll, hogy egyszerűen eltávolítják az epehólyagjukat. Ennek költsége évente 5 milliárd US dollár. Mégis, ez a tünetekre irányuló kezelési mód nem szünteti meg a betegségek okát. Sok esetben még akutabb panaszokhoz vezet. A fejlett ipari országok felnőtt lakosságának jó része és mindenekelőtt azok, akik krónikus betegségekben szenvednek: szívbetegségekben, arthritisben, diabetesben, rákban, vagy szklerózis multiplex-ben, epekövek százait, ha nem ezreit hordozzák a májukban (túlnyomórészt a megkeményedett epéből kialakult kövecskéket), melyek elzárják a májból kivezető epecsatornákat. Ez a könyv hozzásegít a májban és az epehólyagban lévő epekövek kialakulásának mély megértéséhez és rámutat arra, hogy miért okai ezek a kövek világunk legelterjedtebb betegségeinek. Megadja az olvasó számára azt a szükséges tudást, hogy felismerje az epekövek létezését és a tőlük való fájdalommentes megszabadulás módját, otthoni körülmények között. Könnyen követhető útmutatást kaphatunk arról is, hogyan kerülhető el az új kövek képződése. A csodálatos máj- és epehólyag tisztítás hatékonyságát és erejét széles körben elért nagy sikerei igazolják. A májtisztítás emberek ezreinek hozott jobb egészséget és vitalitást.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
lyravac
5 950 Ft
tovább a boltba
lyravac
6 990 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

Imlni mlmmsmmgwmm . mm a ;" . Army mm mindu- sam/nu igenye mun-m ned-igyam
A működé-1 31-16 Dóm, ml,-em m,. 3 mp ; thpndnskndkl!
immune-o ua.. mi; . bamm, sima.. mmm: . ' É
"me mm * -: mond-mergeze-
A Th-zd-Diumilu vad—,a mm Mmm, m,, m.u. ; _ _
Vél'nynmis aaa. vanek be. mum mau-.a we'-ólm— 1, Mivel . "új nem képes . Mariam lebont-m, meg-cum m :
""W'Sml'uwmh ', ' , ma n apam. megkötni (u egyetlen mód . mi, amin, hogy
A flounul of mmm' clmn sum-p nyilv—na; "mh-Any- - ; nm Egyen Palme). a . mlj epacsewmúibcn Budd—kn a nak
nemn mm: . velem.—en aki meid—u M— n.,, n :, f" meh h-jl okoz. Az USA-bon e; mh antigokbnn uz mm so %.
"MI-Mae u sucks küllkuh'slmk A hmmm-m , . m much-k (lmridol Mmmm-nok ugya-kkor talentum
muy-lnek nm kave-h! MH-mellékluu—i ,- ' miénkben is. mm! . száj-nemüek. . Hunt—d ublmik, "nem
"Eme" MW ünn-zsir.- véve mérgező. mm . f...-,- / .- bol-homl a rigúgumik, (elk. injekciúk, ruin-nisi remekek,
Wmi!!! tevék—més: Me: hazájuk, W . mi] 3 : Mruwmwmnwmumm mj,érz€uelenhhk. null-unk-
e-okkm !!!!th már; sok nem; Mmm lehetövé van;. My ' (- ahonmn (hm-id gunk mbodulmk fel. Ellen es nnlib'mkulmk,
" "* WW W MM .: epe mm.-um mm: .: elmnyaMM levegőben és .; elvti-nm
Mach, mely . mljbln e .; mhv-sün aham," . f— ubi-(ízben i. Bimnyímm eröm m mm mim Belgium .
W "' 'a" mikent-k. hoay ezek . mm m cak ., , Vimana omnühmmzm-bemmwvm
epeMly-ghnn me Mom vm.-mom A; nok . mly ' "A üumH—aduolh- legi-mb!) M [melyet uhh: mum
W ""Mi! ' "újban kumkum be . W - a ennek u nme-nek m ember ma m.n.n-L !le birm—
hmm; m még mim-: m Mick. Hu Mumu: kepesek ., . min-k."- kj- Alban Sci-u pmícsmr Ph.D, (mink-DBR!!!)- -_
epe—olyanban :peküvdm mmm m kiiMuUnn-nk zbból. - Simon-yei:- Nobel dija fell-WJ— WM" " "ó?"
Wképenk m is. hogy munk mu, y. nem m-._ cm,; ' onzlwk 93 v.. ; elvetette .: fluoríd ívúvlzha namam mpuil.
Eféz? '. mak Ami-. Beuium. Wim Fiu-mág, Fund-ország-
!; "ür-dís w bum-turn. ha : om" — Némeluwtg. ohm-un. Lamb-nu. Holhndin, Nemesi!
eMM ión! ubb epekomk van. ma manh nem 30.333 1 sm; Intenzív kul-mok kinn-unk. hogy - hbenmriami
mmm: WL hmm . mm hanem lni—du mmm: . anyunak mumus . mmm-mix hamis..
"'B'" " irl: a vedi: Iz Ming-s mm.-mak komm A ' kdvakmnényc, Mis Álhlkiséde'lak m mm. hogy . mm;!
a_mvw sz:!monülból egymább i; ele-woww .; munk - futhdmzódk : !obozlnirigyben és ott lkldélyom : lmlamnln
mmm, a mm . vételára): f.,h hmmm— " cm,—m$ § _ mié-ét. nmly u üvúluerkor mmeg : mmm/mmm és
mmm wil—. mill nkmüyen mm mmm . um nok mú: .hpfnly-num irinyíljl. reb—snek mem
rim-Mu A Munk .a munk . Mauna. uk .". beb'mmyhmúk, hugy . mux-id izületi gyanúm. mmrilkulil,
108 , un
'm'üí'w'l'lw'k ': "f Amnű—úmw
% ' T ___,__—.——————————"._1
matav—tikai. MMM, Ahhlm-kón e: Igy! _, . 11.13:th
Az_ 50_-u évekig .; curópni orvosok Mmm mmm . , §
ammüw (Why-each) muben. _ " A Mut-mum nun
o...-au muholnnmüouzivóvízm . ' **
[1er mi: muyubb vola mim nmn . pmmm ' . Bum-innia minóxége mami "Wim munk WHERE.
Olypolhylmil) kezzlscknr alk-Mk, .r Tank Uékvnyn'n e; teliuim-gnyu psi-nt mul; . Nyitunk
A Mmmm: .: USN—n . bpmdtgöb népbetegség ': a függvénye. mely . mmm _cnümlún _nmgval_umkmnh-n
Mmm xso külonfélz mum: hun-.k ;,th . [ műkodik. (nm-um 24 óda cuklum . !mfcémmi "nemde,. e:
ulunüigyalunmlsnl. sm: mindtayihe rám;—nd: - u.m. : , Gianni folyam-lak xíxmun. v-lnmennyl utóla-we h mmm
m is"!!! hmaz"; A ' m' ' mh hm ' ; ,, mmko'lúln.) _
masn— den—zh, műhelm amfngh': m . falynmamk mmm MW ralduuk an khm!)
"Mai Hid-huh. hljhullk. fejüjh, mmm légi; mmm- : — kmngaévcl s s-jil lenulye kamu rummal. m fr.-_m
Ért-nok. lnenslruick'n mmm, kinzwniúlyouhn _ ', mmm . Hold a . külonbuzű bolygók mm gyakorolt hm.
wmi; mm koluwin-c'n " - 's. _
p'n'skmh-mok ;; mmuuummrömm $$$": .: Mmmm-nun umilyen 14 ma rilmun vn_n. Mmm _egye-
aMnfuhmwuh-nsmrejw amuiWI-geun - mm megndjl . mm egy npekmimk mmm: ly .
""M"" 'em-* "! mim mm" mk annk a feln-ón md , nlvveléu, . vúmwmúu. . Mmmm. : Mrnwnmnwl. _-z
(klorid-néma m:!ynek Hzikli rokk-nm, a. fog."; MW kwuuéuggaambmmmb M! a
Wundtuukówlkczménye. . Ezek . külonbm mum—uk pl agymiln nyugalmi: im
Alul-m lwwlmknlemnk lluond mmm nm . Hmmm-mó mlm-, -1 "m— Wm' , ,
megn-mum. , mim amilyen .Éyjnmmmmxe.., .1;.""é.zf§b.I mmm" iriny'mmk. Az .mi ez a ram bakó hmm-:
lnij WDmAiMk megt'saíün. Mmm!-nú lennének kerülése , 'űdnk' Mmm-"M ***"W felem . --
es egy megfelelő víztimid bme-exec. A dcnillllh e. . mm . u. :1 . films vulamilyen oknál bgvl pal—ku nomills mm.—bal.
ommissnl kenni: víz )mamny mód—mek . M (a mi, ' nnitrilrmsnkmlkodhéx hmmm Sokm: nvxvan, melye1
nen-W) :üvoluún. m visz-"nök kupa-in kamu meg . - _ u élcmMnkb-n levo 'hibAk' okan-k. ; azt egy vigy Jdr cm
);an uh'lmú mmm; fut;-hmmm. biorimmrunkn . mm hmm latnunk. _ _ _
Segleégu! hívhntjuk még . bomn mű .hm ; , a . fejem . leggynkubhin mmm ":Ilhmkkel _ foglalkozik,
Pl egy üvinyí .a, mely . mmal mun-j. . ama. A m., amelyek glam . ni,—_ és :: mm mMM urunk
legjobb fnmu'jn ene . céh .; ioníku! bum. .hogy-n u ENIVA hab-l— HA : mi mmm; WM mm """le
** WW ipz'nvl vágnák. nagyon mh! _segmugm mm.-mm
A gyógyulás ckngdl'netlen fenem: .z mon (min-sm: inna foly-mlm! egyeb-mehen . xipulgnm : usnulls es . gomb
kinti: haw elm-1. . minus nlvis és mm;, e"; . went- xekinmében. Fzm felul elkemihmng : késöbbiekben lelepö npbb
"mm: Mmm!. mm pmbltmík khmmm—x m.

"" m
AMW'li-ű—Mb—xwm _. J gNm—gamma:
%% -___,_,______.—...__————————_____—__——————
A lznnécntu .hm-e. ébrenlét! ciklusok : — mm,—m: Az idüpnmnk mulna mmm mdmulh-mlk Télen
T . , ',íuln eu kicsi mus le vln museum-k. minl nyimrL _ _

een-tura dylu-ésébrmiaiciklunmkésnuamylscm-gl; áA lobounitigy egyik W horn-oni! ! "WM-h """
"M'—* é- éjmuk vihkonüvll valnak mmm-m.: A" *wmmmixu. A ...-Win künmuu 11.30 a 22.30 kun
mum !!Jp lény-tuk '*'-hin nem m mmm ' '- Wik (kom mum). és mamám! ma elo. A temps-w
(glnlfubmlvldolc) boe-il ki, umlyek kba-.! . hmhm e. . — " Mekka éjjel 1-2 enm-mai el. mama!-lit! vedi: Mmm A
múmlmn a bgsommul izu-k . hamu-ek mum ., , _Wigy felelő: - upon-AM". .: cimen. . "tomik-u
"" §;an MME" a Mme—mü. . vmikor-emezek! s " .- febduokén, - dmyombén. " bummm-ímé", nhipeütisén 8 !
n mun-mum. mmm-mu meg—mum cimu" mim " ". Numirixyén. . nam-tralala, . nem-GW és _mki'üs
sar—nni me.-nu Az enem reggel 4 e; a on um . -— f' cum-mm. mamam. link .. nndszm muanm-cnklu;
WWWK * ' "? Mar-mh- esym Mkkmnek m:, ejlz] e -. : Nuvúnym. melyet . késői lefekvés m: éjsnkui munk- magam:.
hun-ll! kommun mm.-m.. ' ,;- A, agy mmuim ': WL egy Dum mmim "SW
" ""h'k "?"É'f ok na'—u vtkozum-k term-kam mm. _ ', bcfolyimlja mi a ertelmi mm;-m maman,. nlppell a
ummaumma Például. Iu22.006nhelye11 "Mm éjfél — - ein-hi rinmmnkll. . sumlmhunknl. .: emuuamum,
""" "'?" 'N'P- 5 mm! 6 án helyen a is 9 ön után kell unk u " - ' HW- mmíkusüxvfm- Wim-WW **
nom-x :_ kumxon—kiboam mammut: adoja, A ho.-"mm .? ";in való mlnmunkn ix A mhmnimll ellcnmbyn .
mMM-, . mben mmm vimnyvhl okom. Amk . ' . mmm-in : mp envy—m emelkedik, . mm és . cukel apu!—én
rült-"mok. malyd: .: ejmh foly-ma.. . mmm e. . :. mmm Hlnmlkésón kellel,ekkmahiinym minimum
kngymlmbgn mm_ nam . mmm. W Visnu-usr. .. manh értéke :: egén nlp felm-An ninc-my lev- Mml !
I""M m_ pegig vmmk. H. ellolj. Nem - ' mun-ún - Wnin egyik be.-.hmmm, a mamam-am u
"jin és ébrmlén mum, . m! hmmm nem ha '. , e'pnkl' folyunxnuiuum-lmnylm ,
_:zmkmnbm um. tory-mami. melyeken . Mg a világos:: ' Minden. . cim mmm mo aura . mclnlom'n e- mmm
"'?'"W "" "Mk Edit-1 oiyan nunk khmm: .' ugyi mummk mm;... kibouúlkhl enm-emu Ez mamu-
'"n'k'üm "űj-.lelúti—,é1nfvmegwegaewk ' ' m . biommuu. amely a un: mi funkció, - Munk :;
An'm'""m""muwwzunimmmm '. Waumdohhmvdm—.mdnmkdaién felem A
nemm—sm. hogy : alvinfnfk'mk Wu . reggel. őrül; ' humánindű felbaml Egyun' tuk úgy érzi uzemben gum nem
m:: '*'. WM- lzsinhbb leggel ; ún újm- Ill-kul ki. A xm- !:le amit, e. kam-we nunk a_gén son mi kezdve
vemyu __ 03117, .Z'ÉÉSWMK t- késő déluümg n.,—.. ' ummotjnjámudmimgnmímfmmmw '
." * man' SIZ ' * .' ' e l!" EPM
leomlyebb wmit-. Am! .m'Inx !"??? fY'ÉWÉ'IF! . A,.Tf'fffdÉ'L—ngfwml mdiu " exm- a komm—m
14: 2-5
§ ACMM'IÖ-ágnhó/ygmü AWmM—awwm
1, %.: ? §; íg
is hüjék. mivel . szerveze! ilyenkor mm.: ...a , : - - '; ', A mau—nemn evés ugy a 5 étkezések mm ime-e. amüynyg
§ Futalíló munkumimk já részem. Ha nlvaslgányfgláfmóé: fi ,—' mmm-l nincs Mu , mmm", hogy megfulelb mennynegu
'_ növekedési honmnnk mm: drímainn leuőkken. Az 553, 3 mimo-mm állítson elő. több nyúk WWW! own '
*, dobozok Bylknn szenvednek :!vúszuvmól. WML ..: :, mwmtbm, mint amennyi! cltudmk-rllani (uid %:ng
:; SÉ-kallln-MabdegedéveklbléigyammvmblémáhólEzen mm., * 1 lZentétZlöltndsmben'JJejeza).
'- fiuk" fo'y'mf'" We'lséhb ! Wüuílmény és nagyobb u bllesetek ',- —'

Andreas Moritz további könyvei